Wybierz oddział

Nasze inicjatywy

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie poza całorocznymi treningami, zawodami i obozami proponuje uczestnictwo w wielu inicjatywach rozwijających osobowość i umiejętności, ucząc pełnienia ról społecznych, a co za tym idzie dających możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Sporty zunifikowane – program, który łączy w przybliżeniu równą liczbę osób z niepełnosprawnością intelektualną z rówieśnikami w normie intelektualnej w drużynach sportowych, na treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych

Program Zdrowi Sportowcy – to zestaw projektów, których celem jest systematyczna ocena stanu zdrowia zawodników

Program Rodzinny – jest skierowany dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podstawowym celem jest aktywizacja rodziców, rodzeństwa oraz krewnych zawodników Olimpiad Specjalnych

Program Liderów Olimpiad Specjalnych – zestaw programów uczących zawodników pełnienia różnych ról społecznych

Program treningu aktywności motorycznej MATP – to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych

Program Edukacyjny Dołącz do nas – program dla uczniów szkół masowych, uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia świadomość, pomaga w równoprawnym traktowaniu wszystkich uczniów również tych z niepełnosprawnością intelektualną.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.