Wybierz oddział

Zajęcia MSiT

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 02.06.2023r. nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie jest organizatorem zajęć sportowych zadnia pn

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych”, w których udział bierze:

130 zawodników,

8 klubów Olimpiad Specjalnych,

13 osób obsługi instruktorskiej i trenerskiej

3 osoby obsługi technicznej,

Dziękujemy za wsparcie finansowe dla naszego Oddziału Regionalnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie: 108 150,00 zł

                  

Główne cele zajęć:

  • Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
  • Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
  • Kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
  • Tworzenie alternatywnej formy spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych;
  • Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Zajęcia są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzone w Klubach Olimpiad Specjalnych OR-Lubuskie w dyscyplinach: jazda konna, lekkoatletyka, tenis stołowy, bocce, MATP, łyżwiarstwo szybkie, judo, narciarstwo alpejskie, piłka nożna w okresie styczeń – grudzień 2023 r.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.