Wybierz oddział

Zajęcia PFRON

„Daj mi szansę !”

Od kwietnia bieżącego roku, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie realizuje cykl zajęć treningowych w projekcie współrealizowanym ze środków PFRON.

W projekcie udział bierze 68 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną a zajęcia prowadzi 9 osobowa grupa instruktorko – trenerska.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 768 godzin zajęć treningowych. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, kajakarstwo,  koszykówka, MATP, piłka nożna,  łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo,

Jesteśmy dumni i szczęśliwi że mogliśmy przystąpić do realizacji zadania wspólnie z 12 oddziałami z całej Polski

 

Daj mi szansę!

Umowa: ZZB/000876/BF/D z dnia 6 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2023 – 31.03.2024.

Wartość projektu – 3.807.314,88

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.126.169,96 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.

Opis projektu:

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się w 2022 r. w biorących udział w projekcie Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi, posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych  w OR Lubuskie  dostępne są u koordynatora  Mariusza Kubickiego  l[email protected]

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.